06 กันยายน 2559
ทำไมต้องใช้ SOCIAL MEDIA ในการทำ PR

ทำไมต้องใช้ Social Media ในการทำ PR

    เนื่องจากงาน PR หรือ งานประชาสัมพันธ์นั้น ในปัจจุบันต้องใช้สื่อออนไลน์ โดยการให้กลุ่มเป้าหมายของงานได้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีการใช้ Social Media เป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ของงานนั้นๆ และเกิดเหตุผลต่างๆมากมายว่าทำไมต้องใช้สื่อ Social Media ในการทำ PR จากผลสำรวจจากรายงานการอ่านต่อสื่อ digital พบว่า 18  %  ของผู้ตัดสินใจทางการตลาด ไม่สนใจการตลาดแบบเก่าอีกแล้ว เพราะผลสำรวจเห็นได้ชัดว่า แนวโน้มของการรับข่าวสารจาก digital นั้นมีผลถึง 80 % จาก social networking 87%  จาก Podcast และ RSS  และ 72 %  จาก micro-blogging ดังนั้น เราจึงได้เหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Social Media ในการทำ PR

1. มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงและเข้าถึงความเป็นส่วนตัว
2. การเพิ่มขึ้นของสื่อ digital ดังนั้น แบรนด์ดังๆ ก็ดังมากขึ้น
3. เป็นการเล่าเรื่องในระยะยาว ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. การสร้างพลังจากการใช้ Digital PR เป็นบทพิสูจน์พลังสังคม
5. การสร้างชุมทางด้วย SEO โดยใช้ลิงค์จากสินค้า

    สรุปได้ว่า Social Media เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สังคมกำลังให้ความนิยม และกระจายการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าหากว่าอยากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ถูกกลุ่ม เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นั้นๆ

 

ที่มา : www.drphot.com/talk/archives/371
ภาพจาก : jonnegroni.com