06 กันยายน 2559
GRAPHIC DESIGN ที่มาของคำว่า ออกแบบกราฟิก

Graphic Design ที่มาของคำว่า ออกแบบกราฟิก

    เรียกได้ว่า การออกแบบกราฟิก ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทำWebsite ที่เราเห็นในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะหากไม่มีเว็บไซต์สวยๆก็จะทำให้ไม่มีใครเข้าชมเว็บ ซึ่งการทำ Website ต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อดึงดูดให้คนภายนอกสนใจเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น Graphic Design จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Website

    กราฟิกดีไซน์ (Graphic design) คือการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา (เป็นทัศนศิลป์อย่างหนึ่ง) และ มีหน้าที่สื่อความหมายจากสัญลักษณ์สู่ความหมาย คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า กราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสร้างแอนิเมชันสามมิติ ซึ่งในความเป็นจริง คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได้ เช่นเดียวกับ ดินสอ ปากกา พู่กัน

    โดยนักออกแบบกราฟิกจะทำงานด้วยเครื่องมือในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อนำเสนอสาร จากลูกค้าไปยังผู้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โดยเครื่องมือหรือองค์ประกอบหลักๆ ก็คือการใช้ภาพและตัวอักษร

    ดังนั้น กราฟิกดีไซน์ หรือ ออกแบบกราฟิก จึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์อันเกิดจากการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการสื่อสารและส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ออกไป ในที่นี้น่าจะรวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ความคิดทัศนคติ และความรู้สึกอีกด้วย